Vítejte na stránkách Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci

Kdo jsme?

CENTRUM PRO RELIGIONISTIKU A MULTIKULTURNÍ EDUKACI (CERME) je poradenské a konzultační centrum zaměřené na problematiku multikulturního vzdělávání. Jeho cílem je pomoci učitelům a učitelkám základních a středních škol s multikulturním vzděláváním. Toto centrum je společným pracovištěm Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Muzea romské kultury a Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Centrum vzniklo díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a MŠMT ČR prostřednictvím grantu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jaké služby CERME nabízí?

Pomoc, kterou učitelům a učitelkám CERME nabízí, spočívá především v nabídce dalšího vzdělávání, v konzultační a poradenské činnosti a ve zprostředkovávání relevantních informací prostřednictvím těchto webových stránek.

Vzdělávání:

CERME pořádá konference zaměřené na diskusi o multikulturním vzdělávání a výměnu zkušeností mezi pedagogickými pracovníky a pracovnicemi a celoroční vzdělávací program (kurz) nazvaný Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ.

Poradna:

Pracovníci poradny vystavují základní informace na tomto webu v podobě článků a odkazů na další zdroje informací a v podobě stručných úvodních informací v sekci "Často kladené otázky" (FAQ).

Poradna nabízí osobní konzultace týkající se jak konkrétních problémů učitelů a učitelek s multikulturním vzděláváním, tak například pojetí multikulturní výchovy ve školních vzdělávacích programech.

Studijní materiály a další informace:

V rámci projektu CERME vznikla obsáhlá příručka pro učitele a učitelky. Tato příručka byla v tištěné a rozšířené elektronické podobě distribuována mezi účastníky kurzu Identity v konfrontaci. Nyní již jsou všechny výtisky knihy a výlisky výukového DVD rozebrány, avšak obojí lze z našich stránek na základě registrace zdarma stáhnout zde.

Kromě těchto zdrojů informací jsou na tomto webu na základě registrace dostupné další studijní materiály (například prezentace z konferencí nebo volně dostupné relevantní publikace) postupně zpřístupňovány prostřednictvím tohoto webu.

Poradna disponuje také malou specializovanou knihovnou, kterou je možné osobně navštívit na Ústavu religionistiky FF MU.

Proč se na těchto stránkách registrovat?

Část těchto stránek je veřejně dostupná. Ovšem specializované služby poradny a řada zveřejněných odborných informací a studijních materiálů je dostupná jen na základě jednoduché registrace. Část našich služeb je určena výhradně pedagogickým pracovnicím a pracovníkům z Jihomoravského kraje a je dostupná také jen na základě předchozí registrace. Registrovat se můžete zde.

Projekt je v současné době ve fázi udržitelnosti. Přístup k jeho službám a informačním zdojů tak mohou na základě registrace využívat již i zájemci, kteří nejsou zároveň učiteli středních či základních škol v JMK.