Aktuality

Novinky k otázkám migrace

9.12.2015 13:00

Studující Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zvou na debatu "Uprchlictví: výzva nebo...? (aneb žák se zeptá a učitel...)", která proběhne 15. 12. 2015 ve 14:30 v budově Pedagogické fakulty v Brně v na adrese Poříčí 9 v Relaxační místnosti v suterénu budovy. Debaty se zúčastní:

"- studentky a studenti Katedry sociální pedagogiky PdF MU aktivně se podílející na pomoci uprchlíkům v ČR i v Evropě (příchozí z CŘ i SR) - vedoucí oddělení práce s klienty PřS Zastávka SUZ MV ČR (příchozí z Brna) -...

Zpráva Europolu o terorismu v Evropě

5.12.2015 13:29

Na webu Europolu můžete najít výroční zprávu o míře terorismu a boje proti němu v Evropě. Jedním ze zajímavých zjištění je pak například to, že počet nábožensky motivovaných dokonaných teroristických trestných činů v Evropě v roce 2014 byl dva z celkového počtu 201 dokonaných teroristických trestných činů. Najdete ale také podrobnější čísla o počtech zatčených aj.

Veřejná databáze statistických údajů o uprchlictví v ČR

5.12.2015 13:24

Firma, která zpracovává statistická data převážně pro potřeby médií zveřejnila zajímavou stránku mapující statisticky uprchlictví v ČR. Tato stránka patrně výrazně promění vaši představu o rozsahu "uprchlické krize" pokud jde o ČR.

Nový článek ve studijních materiálech

5.12.2015 13:20

Rádi bychom upozornili, že v našich studijních materiálech byl dnes uveřejněn text k aktuálnímu dění Evropská tradice a společenská integrace muslimských přistěhovalců v době bezpečnostní hrozby. Jedná se o krátký spíše esejistický text o tom, v čem dnes spočívá největší ohrožení demokracie, jak toto ohrožení souvisí s tzv. uprchlickou krizí, a jak je třeba se v tomto ohledu postavit k otázce integrace případných azylantů a obrany evropských hodnot.

V této souvislosti je možné též upozornit na již...

Opouštím svůj domov

26.10.2015 21:00

Petra Slámová ze Skautského institutu vytvořila metodiku pro práci s tématem "uprchlíci" pro žactvo na úrovni základní školy. O svém způsobu vedení výuky hovoří na Radiu Wave, na němž si lze stručný výklad a ukázku toho, jak pracuje, poslechnout i přečíst jako text.