Aktuality

Přesunutí aktivit na Facebook

22.10.2015 9:00

Rádi bychom vám oznámili, že se dnešním dnem naším hlavním komunikačním kanálem stal Facebook. Najde te nás na něm na této adrese a pod tímto zkráceným jménem "@cermeMU".

Islám a migrační krize

21.10.2015

Českem v posledních době zmítá bouřlivá debata o aktuální migrační krizi, která nezřídka bývá spojována s debatou o islámu, jelikož mnozí z těch, kteří do Evropy míří, pochází z islámských zemí (byť ne všichni, a zdaleka ne všichni jsou muslimové). Obě debaty však spojuje také to, že jsou ovládány emocemi a předsudky.

Proto Vám přinášíme rozhovory a články s vyjádřeními odborníků – religionistů a arabistů nebo články z pera těch, kteří s uprchlíky pracují, jako jsou například Lékaři bez hranic.

ht...

Identity v konfrontaci: Nový běh kurzu

8.9.2015

Pěkný den,

rádi bychom vás pozvali do nového běhu našeho kurzu multikulturní výchovy pro učitelky a učitele ZŠ a SŠ nazvaného Identity v konfrontaci. Do tohoto úspěšného kurzu, který letos bude probíhat jako online kurz prostřednictvím aplikace Moodle (ve variantě uzpůsobené pro potřeby Filozofické fakulty MU a zvané Elf) se můžete hlásit prostřednictvím této webové stránky. A to zcela ZDARMA!

Několik textů k českému strachu z islámu po útocích na Charlie Hebdo

17.2.2015 16:00

V poslední době se v Česku šíří nebývalá vlna strachu z islámu. Patrně v důsledku neznalosti a téměř neviditelnosti muslimů v ČR, ale pod vlivem zpráv z médií a v souvislosti s asi rostoucí subjektivně pociťovanou mírou nejistoty a ohrožení v případě velkého množství jednotlivců, se islám v mediální diskusi v ČR dostal na pozici největšího potenciálnío nebezpečí a obětního beránka, který může za veškerá naše existující nebo jen hrozící neštěstí. Autoři spojení s projektem CERME v této situaci publikovali...

Památka obětí tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu

9.12.2014

V létě roku 1942 byl podle říšského vzoru v našich zemích vyhlášen rozkaz o potírání cikánského zlořádu. Krátce poté 2. srpna 1942 byly tzv. kárné pracovní tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu změněny na tzv. cikánské tábory. V nich byly vězněny celé rodiny, z nichž někteří členové, zejména děti, umárali v táboře z důvodu katastrofálních hygienických podmínek, ostatní čekala cesta do koncetračního tábora v Osvětimi.  Památku obětí cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu si lidé mohou připomnět...