Konference

Konference


Konference Multikulturní a integrovaná edukace: Potřeby a podpora, setkávání a míjení

Téma

Setkávání a míjení nabídky podpory ze strany státu, neziskových organizací, vysokých škol a dalších poskytovatelů pedagogického vzdělávání a asistence učitelům a učitelkám a potřeb učitelů a učitelek působících na základních a středních školách je tématem příští konference CERME. Jak napovídá část názvu před dvojtečkou, na konferenci chceme diskutovat o případech, kdy se míjí či vzájemně setkává nabídka a potřeby týkající se multikulturní a integrované výuky a vzdělávání.

Termín a místo konání

Konference se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 30. listopadu 2011.

Organizační informace a cíle

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání poskytovatelů a klientů služeb a dalších zainteresovaných stran a pro plodnou diskusi a vzájemnou zpětnou vazbu mezi všemi zúčastněnými. Tomu bude odpovídat formát jednotlivých panelů. Ideálním výsledkem tohoto setkání má být stav, kdy poskytovatelé dostanou zpětnou vazbu k tomu, jak využitelné jejich služby jsou a co by na nich mohli změnit, aby lépe odpovídaly potřebám klientů. Klienti této podpory by měli získat nové informace o tom, jaké formy podpory jsou pro ně dostupné a jakým způsobem je mohou využít. A ti, kdo utváří právní, politické a ekonomické prostředí pro toto vzájemné setkávání by se měli dozvědět, co je z hlediska poskytovatelů a klientů třeba dělat, aby výměna znalostí a dovedností a materiální a další podpora v oblasti multikulturní a inkluzivní edukace a možnosti jejího uplatnění v praxi nesly lepší výsledky a překonávaly méně překážek.

Program konference naleznete zde.

 

Kulturní a náboženská identita: Marginalizace, integrace a multikulturní výchova

Konference proběhla 22. října 2010

Cílem konference bylo

  • Poskytnout prostor pro diskusi učitelů s odborníky
  • Poskytnout prostor pro výměnu zkušeností mezi učiteli
  • Informovat o projektu CERME a institucích, které jsou za jeho realizaci odpovědné
  • Informovat o dalších projektech a organizacích podporujících multikulturní výchovu a vzdělávání

Témata konference byla následující

  • Stav multikulturní edukace v ČR a jeho příčiny
  • Didaktika multikulturní výchovy
  • Multikulturalismus a problematika menšin v současné společnosti
  • Významné menšiny na území ČR: Sociální vyloučení a problémy společenské integrace
  • Multikulturalismus a integrace menšin: reálná politika v ČR a EU

Prezentace s kompletním programem konference je dostupná v pdf formátu zde.

Přístupné jsou také prezentace ke všem konferenčním příspěvkům buď ve formátu ppt nebo pdf: zde.