Identity v konfrontaci v regionech

Identity v konfrontaci v regionech


Pokud jste se v roce 2010 nestihli přihlásit do kurzu Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ, nebo jste si nemohli dovolit dojíždět každý měsíc na seminární setkání na Filozofickou fakultu MU v Brně, uvítáte patrně náš nový program výjezdů do regionů. Cílem programu je umožnit prostřednictvím e-learningové aplikace a individuálních konzultací absolvovat náš kurz multikulturní výchovy právě lidem jako jste vy.

Po obsahové stránce a svými cíli (viz též anotace k jednotlivým seminářům) se výuka, která probíhá v rámci výjezdového programu Identity v konfrontaci v regionech, neliší od kurzu Identity v konfrontaci, který již proběhl. Větší důraz je nicméně položen na vaši samostatnou práci se studijními materiály, vytvořenými odborníky CERME, a osvojení bohatých možností jejich využití přímo ve vaší vlastní výuce (ukázkovou kapitolu z těchto studijních materiálů se lze prohlédnout zde).

Výuka pak probíhá každoročně od začátku října formou samostudia, on-line řešených úkolů vztahujících se k užívání studijních materiálů ve výuce, a dobrovolných přednášek pouze pro zájemce. Ukončena je předáním  certifikátů (DVPP).

Jak kurz probíhá?

  1. Během prvního setkání ve vašem regionu (a) obdržíte studijní materiály v podobě tištěné učebnice a výukového DVD, (b) seznámíte se způsobem, jak s nimi pracovat při výuce, (c) seznámíte se s e-learningovým prostředím (založeným na aplikaci Moodle), způsobem odevzdávání úkolů v něm a možnostmi konzultací s odborníky z CERME. Pro zájemce proběhne (d) přednáška na téma Kultura a společnost v pohledu společenských věd, spojená s názorným předvedením práce s výukovým DVD.  
  2. Pro zájemce proběhne v každém semestru jeden dobrovolný odpolední seminář na témata, které si sami zvolíte.

  3. Kurz bude oficiálně ukončen a završen předáním certifikátů (místo a čas bude upřesněno. Učitelé, kteří by se nemohli z různých důvodů předání certifikátu zúčastnit, by si jej mohli vyzvednout jiným způsobem na základě domluvy s Mgr. Šárkou Vondráčkovou (vondrackova.sarka@gmail.com) v jiném termínu v sídle CERME na FF MU v Brně (viz kontakty).

Jste učitel/ka a máte zájem o absolvování kurzu?

Pak prosím vyplňte nejpozději do 30. září tuto přihlášku.

Vyplněná přihláška vám zajistí přihlášení do kurzu a nám umožní díky vámi poskytnutým informacím vhodným způsobem seskupit skupinky zájemců a zájemkyň v různých částech JMK, a zorganizovat tak setkání na vhodném místě. Proto prosíme: vyplňte přihlášku co nejdříve. Čím dříve tak učiníte, tím snadnější pro nás bude zorganizovat výuku ve vašem regionu tak, aby co nejvíce vyhovovala vašim možnostem.

Pokud jste již přihlášen/a do kurzu, ale nemohl/a jste se dostavit na organizační schůzku a úvodní seminář, můžete shlédnout tento videozáznam.

Jste ředitel/ka školy a máte zájem, aby se vzdělávacího programu Identity v konfrontaci zúčastnili vaši učitelé a učitelky nebo jste ochotni nabídnout prostor své školy pro kontaktní výuku?

V tom případě nám prosím vyplňte tento formulář určený ředitelům a ředitelkám škol. Po zajištění dostatečného množství informací se s vámi spojíme, abychom dohodli detaily průběhu kontaktní výuky pro učitele a učitelky vaší školy.