Knihovna

Knihovna


Knihovna CERME se studovnou sídlí na Ústavu religionistiky FF MU na stejném místě jako poradna CERME, tj. na ulici Gorkého 7 (viz mapa). Otevírací hodiny knihovny se shodují s otevírací dobou poradny. Otevírací dobu proto naleznete na stránce s kontakty. Knihovna nabízí možnost na jednom místě prezenčně studovat pro učitele a učitelky nejrelevantnější knihy (většinou české) týkající se multikulturního vzdělávání. Je zde dostupná většina literatury doporučené k dalšímu studiu v učebnici Identity v konfrontaci, ale též řada dalších relevantních publikací sociologických, historických, kulturně- a sociálně antropologických, psychologických a pedagogických.

Výpůjční řád

Knihovna poskytuje veškerou svou literaturu výhradně k prezenčnímu studiu. V samotné knihovně a v prostorách fakulty je též možné využít kopírovacích zařízení ke zhotovování kopií  výhradně pro osobní potřebu, resp. pro potřeby vzdělávání žáků a žákyň. Pro potřeby výuky je na místě možné tež skenovat obrazový materiál apod.

Katalog

Knihovní katalog si zde můžete stáhnout ve formátu xls.

Další možnosti

Kromě této knihovny lze využívat k prezenčnímu studiu také knihovnu Filozofické fakulty MU na nedaleké ulici Arna Nováka 1 a speciální knihovny jednak Muzea romské kultury na ulici Bratislavská 67 a Vzdělávacího a kulturního centra ŽMP na třídě Kapitána Jaroše 3. Stránka s kontakty opět obsahuje odkazy na umístění těchto míst na mapě Brna.

Studenti a studentky kurzu Identity v konfrontaci jsou formálně studenty a studentkami Masarykovy univerzity v systému celoživotního vdělávání, což jim navíc dává možnost využívat plně služeb všech knihoven MU.