Navštivte nás

Navštivte nás


Poradenské služby CERME zajišťují tři pracoviště:

  • hlavní pracoviště při Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  • partnerské pracoviště při Muzeum romské kultury
  • partnerské pracoviště při Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze

Jak nás efektivně kontaktovat?

Pokud chcete konzultovat obecné otázky týkající se multikulturního vzdělávání, problematiku sociálního vyloučení, utváření stereotypů apod.  nebo pokud chcete konzultovat třeba svůj školní vzdělávací program, navštivte pracoviště CERME při Ústavu religionistiky FF MU na této adrese.

V případě, že chcete konzultovat záležitosti týkající se problematiky romské integrace, výuky o dějinách a kultuře Romů a vzdělávání romských žáků/kyň a studentů/ek, navštivte pracoviště CERME v Muzeu romské kultury na této adrese.

V případě, že vás zajímá konkrétně problematika židovství, výuka o holocaustu či třeba otázky účasti v projektech jako Zmizelí sousedé, navštivte brněnskou pobočku Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze na této adrese.

V případě, že si nejste jisti, na koho byste se měli obrátit, obraťte se na hlavní pracoviště CERME při Ústavu religionistiky FF MU.